Accreditatie

Voor alle nascholing die het NIM aanbiedt wordt standaard accreditatie aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Na afloop van de training of cursus ontvang je een certificaat. Je kunt deze gebruiken om aan te tonen dat je de nascholing met goed gevolg heeft afgerond. Certificaten worden slechts één keer uitgegeven.