Receptieve muziektherapie 1

Informatie

Achtergrond: Receptieve muziektherapie (RMT) heeft een vaste plaats verworven in het aanbod van veel muziektherapeuten (Grocke & Wigram, 2007). Desondanks heeft het gebruik ervan de afgelopen tien jaar beperkte aandacht gekregen. Tegelijkertijd hebben muziekpsychologen een toenemende interesse getoond in de manier waarop muziek in de hersenen wordt verwerkt en de rol die muziek speelt bij stemmings- en emotieregulatie, maar ook bij bijvoorbeeld aandachtstekort en prikkelverwerking.

Doelstellingen: Kennis van de deelnemende muziektherapeuten vergroten ten aanzien van de inzetbaarheid van receptieve muziektherapie methoden en werkvormen. Integreren van recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de luisterervaring en de muziektherapie praktijk. Het verfijnen van de klinische redenatie rondom het inzetten van receptieve muziektherapie.

Discussie: Implicaties, perspectieven en aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van muziek luisteren in de receptieve muziektherapie waarbij interdisciplinaire benaderingen van muziek luisteren waardevolle kennis kunnen opleveren om te integreren in de (klinische) praktijk en in onderzoek.

Wat leer je in deze cursus?

  • RMT-interventies toepassen volgens systematische stappen.
  • Waarom en wanneer een RMT-interventie effectief zou kunnen zijn en begrijpen wanneer je de interventie wel en wanneer niet zou kunnen inzetten.
  • Selecteren van muziek: welke is geschikt en welke niet.
  • Het maken van muziek collages voor specifieke doelgroepen, doelstellingen, beoogd effect, met de verschillende parameters (zoals bijvoorbeeld tempo) of met verschillende genres.
  • Middels casuïstiek kiezen van methodes, doelstellingen, werkvormen.
  • Middels praktische oefeningen zelf ervaren welke muziek geschikt is voor je beoogde effect.
  • We delen tips over het vinden van de juiste muziek. Ook oefenen we samen met het individualiseren en samenstellen van bijvoorbeeld een playlist.
  • Handvatten om RMT-interventies te implementeren binnen je eigen beroepspraktijk.

Receptieve muziektherapie is een ontzettend krachtig middel. Door de cursus heb ik nu een veel duidelijkere onderbouwing voor de interventies die ik pleeg. Daarnaast heb ik veel inspiratie opgedaan!

Oud-deelnemer aan de basiscursus

Inschrijven

Datum:20, 27 januari, 3 & 10 februari 2024
10:00 – 13:00u
Locatie:Online via Zoom
Docenten:Meertine Laansma
Clare Macfarlane
Accreditatie:16 punten Register Vaktherapie
Kosten: € 375,- voor muziektherapeuten
€ 275,- voor studenten muziektherapie
Studiebelasting:16 uur, waarvan 4 uur zelfstudie

Inschrijven:

Het maximale aantal deelnemers voor deze nascholing is bereikt. Inschrijven is niet meer mogelijk. In overleg met de docenten proberen we zo snel mogelijk een nieuwe editie in te plannen. Houdt voor meer informatie onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Minimum aantal deelnemers

Voor al onze nascholingen geldt een minimum aantal deelnemers.

Wanneer dit aantal niet behaald wordt verplaatsen we de nascholing naar een nader te bepalen datum en wordt je inschrijving automatisch doorgezet. Indien je op de nieuwe datum verhinderd bent ontvang je een volledige restitutie van je inschrijfgeld.

Praktisch:

Deze cursus wordt online aangeboden via Zoom in een groep van 7 tot 15 deelnemers. De opbouw van de bijeenkomsten volgt telkens hetzelfde format waarbij er afwisseling is tussen theorie en college aangevuld met praktische toepassingen, zelf ervaren en casuïstiek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur lezen en casuïstiek inbrengen.

Beluister ook de podcast die we opnamen met Meertine & Clare: