Receptieve muziektherapie 2

Informatie

Let op!

Deze nascholing betreft een verdieping/vervolg op Receptieve Muziektherapie 1.

Achtergrond: in de cursus Receptieve Muziektherapie 1 zijn een aantal theoretische modellen uitgelegd en is duidelijk geworden hoe deze zijn toe te passen binnen de receptieve muziektherapie praktijk.

Uit reacties van de deelnemers kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan nog meer verbinding tussen de theoretische achtergrond en de klinische praktijk.

In deze nascholing is aandacht voor de ontwikkeling van het gehoor en samenhangende ontwikkelingspsychologie, het effect van psychopathologie op de verwerking van geluid, de invloed van het type geluidsformat op de fysiologische respons en wat dit allemaal betekent voor de therapeutische context.

Doelstellingen: Kennis van de deelnemende muziektherapeuten verder verdiepen ten aanzien van de inzetbaarheid van receptieve muziektherapie methoden en werkvormen. Integreren van recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de luisterervaring en de muziektherapiepraktijk. Het verfijnen van de klinische redenatie rondom het inzetten van receptieve muziektherapie.

Discussie: Implicaties, perspectieven en aanbevelingen voor het gebruik en de toepassing van muziek luisteren in de receptieve muziektherapie waarbij interdisciplinaire benaderingen van muziek luisteren waardevolle kennis kunnen opleveren om te integreren in de (klinische) praktijk en in onderzoek.

Wat leer je in deze nascholing?

 • Het verder uitdiepen van methodisch handelen en klinische redenatie.
 • Welke methodiek de muziektherapeut hanteert in de eigen beroepspraktijk.
 • Werkvormen: welke in te zetten en wanneer.
 • De ecologie van het dagelijks luisteren en het effect daarvan op aandacht, zintuigen, fysiologie en affect.
 • Selecteren van muziek: wat is geschikt en wat juist niet?
 • Risico’s van receptieve muziektherapie.
 • Hoe werkvormen af te stemmen op specifieke doelgroepen, doelstellingen en beoogd effect.
 • Middels casuïstiek kiezen van methodes, doelstellingen en werkvormen.
 • Middels praktische oefeningen zelf ervaren welke muziek geschikt is voor het beoogde effect.
 • Tips over het vinden van de ‘juiste’ muziek.
 • Casuïstiek en case study: implementeren van relevante en effectieve RMT-interventies in de eigen beroepspraktijk.

Inschrijven

Datum:14, 28 september & 12 oktober 2024
10:00 – 12:00u
Locatie: Online via Zoom
Docenten:Meertine Laansma
Clare Macfarlane
Accreditatie:10 punten Register Vaktherapie
Kosten:€ 275,- voor muziektherapeuten
€ 175,- voor studenten muziektherapie
Studiebelasting:10 uur, waarvan 4 uur zelfstudie

Inschrijven:

Via bovenstaande knop kun je je direct inschrijven voor deze nascholing.

Vul je gegevens in en je ontvangt binnen vijf werkdagen een factuur op het opgegeven emailadres. Zodra je de factuur hebt voldaan is je inschrijving bevestigd en ontvang je verdere informatie over je deelname.

Minimum aantal deelnemers

Voor al onze nascholingen geldt een minimum aantal deelnemers.

Wanneer dit aantal niet behaald wordt verplaatsen we de nascholing naar een nader te bepalen datum en wordt je inschrijving automatisch doorgezet. Indien je op de nieuwe datum verhinderd bent ontvang je een volledige restitutie van je inschrijfgeld.

Praktisch:

Deze cursus wordt online aangeboden via Zoom in een groep van minimaal 8 tot maximaal 20 deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen en casuïstiek inbrengen.