Receptieve muziektherapie

Informatie

Receptieve muziektherapie heeft een vaste plaats verworven in het repertoire van de muziektherapeut (Grocke & Wigram, 2007). Desondanks heeft het gebruik ervan in de afgelopen jaren beperkt aandacht gekregen.

Tegelijkertijd hebben muziekpsychologen een toenemende interesse getoond in de manier waarop muziek in de hersenen wordt verwerkt en de rol die muziek speelt bij stemming- en emotieregulatie.

In dit webinar belichten we verschillende perspectieven op de muzikale luisterervaring én de manier waarop dit verklaard kan worden.

De docenten schetsen uiteenlopende mogelijkheden en verklaringsmodellen, en lichten recente ontwikkelingen aangaande het gebruik van muziek luisteren in zowel klinische als non-klinische settings toe.

Het gebruik van gezond en ongezond muziek luisteren, de muziekrelatie van de cliënt en de consequenties voor de behandeling van diverse stoornissen, worden belicht vanuit muziekperceptie en vanuit het cognitief en emotioneel functioneren. Deze informatie kan vanuit een interdisciplinaire benadering waardevolle kennis opleveren voor de (klinische) praktijk en in onderzoek.

Basis en vervolgcursus

Dit kenniswebinar is een opstap naar de basis- en vervolgcursus receptieve muziektherapie die in het najaar wordt aangeboden via het NIM.

Inschrijven

Datum:15 & 22 september 2021
12:00 – 13:30u
Locatie:Online via Zoom
Docenten:Meertine Laansma
Clare Macfarlane
Accreditatie:3 punten Register Vaktherapie

Inschrijving gesloten

Je kunt je op dit moment niet meer inschrijven voor dit webinar.

Verhinderd?

Geen probleem! Dit webinar wordt opgenomen en is gedurende de hele maand september terug te kijken via onze website. De link naar de video wordt na afloop zo snel mogelijk gedeeld met alle deelnemers.