Sensorische informatieverwerking integreren binnen muziektherapie

Informatie

Veel muziektherapeuten krijgen te maken met cliënten, die problemen hebben met sensorische informatieverwerking. Dit is het proces waarmee we interne prikkels en externe prikkels waarnemen, verwerken en op elkaar afstemmen.

Door meer inzicht te krijgen in dit proces en te vertalen naar de muziektherapeutische praktijk, leer je in deze scholing vanuit een andere invalshoek de problematiek van je cliënten te benaderen.

De eerste middag zullen we ingaan op hoe het proces van sensorische informatieverwerking verloopt bij gezonde mensen, maar ook bij mensen met verschillende problematieken. Wat gebeurt er wanneer prikkels anders/slechter waargenomen worden of verwerkt? Hoe kan je dit observeren en interpreteren? En belangrijker nog: Hoe kan je met muziektherapie bijdragen aan een betere sensorische informatieverwerking?

Je leert onder andere de alertheidsfases herkennen en welke muzikale interventies hierbij toepasbaar zijn. Na de eerste middag krijgen je een concrete opdracht om mee aan de slag te gaan.

De tweede middag staat in het teken van de eigen casuïstiek. We diepen deze samen uit en leren van elkaar.

Wat leer je in deze nascholing?

  • Het herkennen van SI-problematiek.
  • Deze vertalen naar de muziektherapeutische praktijk.
  • Het vormgeven van muziektherapeutische behandeling gericht op het verbeteren van de sensorische informatieverwerking.

Inschrijven

Datum:15 september & 3 november 2023
09:00 – 13:00u
Locatie:Volgt
Docent:Letty van Ooijen
Accreditatie:Aangevraagd bij Register Vaktherapie
Kosten:€ 275,- voor muziektherapeuten
Studiebelasting:12 uur, waarvan 4 uur zelfstudie

Inschrijven:

Via bovenstaande knop kun je je direct inschrijven voor deze nascholing.

Vul je gegevens in en je ontvangt binnen vijf werkdagen een factuur op het opgegeven emailadres. Zodra je de factuur hebt voldaan is je inschrijving bevestigd en ontvang je verdere informatie over je deelname.

Minimum aantal deelnemers

Voor al onze nascholingen geldt een minimum aantal deelnemers.

Wanneer dit aantal niet behaald wordt verplaatsen we de nascholing naar een nader te bepalen datum en wordt je inschrijving automatisch doorgezet. Indien je op de nieuwe datum verhinderd bent ontvang je een volledige restitutie van je inschrijfgeld.

Praktisch:

Deze cursus wordt aangeboden op locatie in een groep van maximaal 20 deelnemers. Bij meer dan 14 deelnemers wordt de tweede bijeenkomst georganiseerd in twee kleinere groepen van maximaal 10 deelnemers.

Deze nascholing is enkel toegankelijk voor afgestudeerd muziektherapeuten.