Systeemgericht werken binnen muziektherapie

Informatie

Systeemgericht werken is niet meer weg te denken in het Nederlandse zorglandschap. Toch passen muziektherapeuten dit in de praktijk nog maar weinig toe.

Met deze tweedelige webinarserie wil het NIM muziektherapeuten inspireren om het systeem naar de therapieruimte te brengen!

Multidisciplinair werken is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Beide webinars worden daarom gegeven door een muziektherapeut én een systeemtherapeut.

In deel 1 geven Linda Wedding en Joosje van Dooren uitleg over de basisprincipes van systeemgericht werken. De besproken technieken worden vervolgens vertaals naar de muziektherapeutische praktijk.

In deel 2 vertellen Meike Aukes en Heleen van der Wel over systemische vaktherapie waarbij de systeemtherapeut en de vaktherapeut samen met het gezin vanuit een ervaringsgerichte benadering werken.

Tijdens de webinars is ruimte voor casuïstiek en vragen van deelnemers.

Wat leer je in dit webinar?

  • De basisprincipes van systeemgericht werken.
  • Het toepassen van systeemgerichte technieken binnen muziektherapie.
  • Verschillende invalshoeken voor systeemgericht werken binnen muziektherapie. Werken met het hele systeem in één therapie-ruimte of verschillende systeemleden apart.
  • Effectieve samenwerking tussen vaktherapeut en systeemtherapeut wanneer je met een systeem aan de slag gaat.

Inschrijven

Docenten:Linda Wedding
Joosje van Dooren
Meike Aukes
Heleen van der Wel
Kosten: € 50,-

Deze webinars hebben reeds plaatsgevonden op 18 & 25 mei 2022.

Het is mogelijk de opnames van deze webinars terug te kijken. Voor € 50,- ontvang je de link naar de video in je mailbox zodat je deze op elk gewenst moment terug kunt kijken. Via onderstaande button kun je direct inschrijven.